Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard air nach n-íoctar CFC?

Níl ort CFC a íoc ar bhronntanas nó oidhreacht más rud é:

Ní íoctar aon CFC ar bhronntanas ar luach €3,000 nó níos lú ó aon duine amháin in aon bhliain féilire.

Ar aghaidh: Céard iad na muirir i leith tíolacadh déanach?