Díolúine i leith Bronntanais Bheaga

Féadtar bronntanas a fháil suas le luach €3,000 ó aon duine in aon bhliain féilire gan Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc. Ciallaíonn sé seo go bhféadtar bronntanas a fháil ó roinnt daoine sa bhliain chéanna féilire, agus tá an chéad €3,000 ó gach diúscróir díolmhaithe ó CFC.

Ní thógtar san áireamh bronntanais atá taobh istigh den teorainn seo agus cáin á ríomh, agus ní chuirtear san áireamh iad chun críocha comhbhailiúcháin ach an oiread.

Baineann an díolúine do bhronntanais bheaga le bronntanais agus ní bhaineann sé le hoidhreachtaí.