Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Rialacha CFC um chomhiomlánú

Íoctar Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) ar iomlán na mbronntanas agus na n-oidhreachtaí incháinithe a fuarthas ón 5 Nollaig 1991. Tugtar na rialacha um chomhiomlánú ar na rialacha maidir leis an gcaoi a ríomhtar sochair roimhe seo.

Rialacha reatha CFC um chomhiomlánú

Tá feidhm ag na rialacha seo ón 5 Nollaig 2001 ar aghaidh.

Is iad na rialacha um chomhiomlánú maidir le bronntanas nó oidhreacht ná iad siúd a bhfuil feidhm acu ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na hoidhreachta.

Níl an dáta luachála, lena socraítear an dáta dlite do CFC, ábhartha do na rialacha um chomhiomlánú.

Chun an CFC ar an sochar is déanaí a ríomh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas faoin ngrúpthairseach chéanna ón 5 Nollaig 1991 ar aghaidh:

  1. Sainaithin an ghrúpthairseach a bhaineann leis an sochar reatha.
  2. Suimigh luach incháinithe gach sochar a fuarthas faoin ngrúpthairseach ón 5 Nollaig 1991 ar aghaidh.
  3. Ríomh iarmhéid neamhúsáidte na grúpthairsí.
  4. Dealaigh an tsuim seo ó luach an tsochair reatha.
  5. Is é seo an tsuim bhreise nach mór cáin a íoc uirthi.

Rialacha stairiúla CFC um chomhiomlánú

Úsáid na rialacha seo a leanas chun an cháin ar an sochar is déanaí a ríomh.

I gcás sochar a fuarthas idir na dátaí seo:

  • idir an 1 Nollaig 1999 agus an 4 Nollaig 2001 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoin ngrúpthairseach chéanna
  • idir an 2 Nollaig 1998 agus an 30 Samhain 1999 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoi gach grúpthairseach
  • idir an 26 Márta 1984 agus an 1 Nollaig 1998 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoi gach grúpthairseach
  • idir an 3 Meitheamh 1982 agus an 25 Márta 1984 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoin ngrúpthairseach chéanna.

Ar aghaidh: Grúpaí CFC agus grúpthairseacha