Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don CFC

Rialacha CFC um chomhiomlánú

Íoctar Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) ar iomlán na mbronntanas nó na n-oidhreachtaí uile a fuair tú i rith do shaoil. Tugtar na rialacha um chomhiomlánú ar na rialacha maidir leis an gcaoi a suimítear le chéile iad.

Rialacha reatha CFC um chomhiomlánú

Tá feidhm ag na rialacha seo ón 5 Nollaig 2001 ar aghaidh.

Is iad na rialacha um chomhiomlánú maidir le hoidhreacht nó bronntanas ná iad siúd a bhfuil feidhm acu ag dáta an bháis nó ag dáta an bhronntanais. Níl an dáta luachála, lena socraítear an dáta dlite do CFC, ábhartha don rialacha um chomhiomlánú.

Chun an CFC ar an sochar is déanaí a ríomh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas faoin ngrúpthairseach chéanna ón 5 Nollaig 1991 i leith:

  1. Aithin an ghrúpthairseach a bhaineann leis an sochar reatha.
  2. Suimigh luach incháinithe gach sochar a fuarthas faoin ngrúpthairseach ó 5 Nollaig 1991 i leith.
  3. Ríomh iarmhéid neamhúsáidte na grúpthairsí.
  4. Dealaigh an tsuim seo ó luach an tsochair reatha.
  5. Is é seo an tsuim bhreise nach mór cáin a íoc uirthi.

Rialacha stairiúla CFC um chomhiomlánú

Úsáid na rialacha seo a leanas chun an cháin ar an sochar is déanaí a ríomh.

I gcás sochar a fuarthas idir:

  • 1 Nollaig 1999 agus 4 Nollaig 2001 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoin ngrúpthairseach chéanna
  • 2 Nollaig 1998 agus 30 Samhain 1999 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoi gach grúpthairseach
  • 26 Márta 1984 agus 1 Nollaig 1998 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoi gach grúpthairseach
  • 3 Meitheamh 1982 agus 25 Márta 1984 agus an dá dháta sin san áireamh, suimigh na hoidhreachtaí agus na bronntanais uile a fuarthas sa tréimhse seo faoin ngrúpthairseach chéanna.

Ar aghaidh: Tairseacha CFC