Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don CFC

Léargas ginearálta

Chun Cháin Fháltas Caipitiúil (CFC) a ríomh is gá duit fios a bheith agat cén tairseach, ráta cánach agus rialacha um chomhiomlánú atá le cur i bhfeidhm ar bhronntanas nó oidhreacht. Is gá duit dhá dáta tábhachtacha a bheith ar eolas agat freisin:

Mínítear sa rannán seo na tairseacha, rátaí cánach agus rialacha um chomhiomlánú a chuirtear i bhfeidhm ar bhronntanas nó oidhreacht.

Le haghaidh sainmhínithe dlíthiúla iomlána, féach an Ghluais.

Ar aghaidh: Dátaí tábhachtacha le haghaidh CFC