Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don CFC

Tairseacha CFC

Ní chaithfear cáin a íoc ar bhronntanas ná ar oidhreacht má tá a luach faoi ghrúpthairseach áirithe. Braitheann an tairseach a úsáideann tú ar do ghaol leis an duine a thug an bronntanas nó an oidhreacht duit. Ní mór cáin a íoc ar aon luach atá fágtha os cionn an tairsí sin.

Tá trí ghrúpthairseach ann atá i bhfeidhm ó mhí na Samhna 2011:

Grúpa A

Mac nó iníon leis an duine atá ag tabhairt an bhronntanais nó na hoidhreachta (an diúscróir). Lena n-áirítear leanaí altrama áirithe nó leanbh mionaoiseach le leanbh básaithe de chuid an diúscróra. Tagann tuismitheoirí faoi raon na tairsí seo nuair a thógann siad oidhreacht absalóideach ó leanbh.

Grúpa B

Tuismitheoir (maidir le bronntanas nó leas teoranta), deartháir, deirfiúr, neacht, nia, seantuismitheoir, garpháiste, dírshinsear nó dírshliochtach leis an diúscróir.

Grúpa C

Daoine a bhfuil gaol acu leis an diúscróir agus nach bhfuil clúdaithe cheana féin i nGrúpaí A nó B.

Tabhair do d’aire

Tá Bronntanais agus Oidhreachtaí tógtha ag Céile nó Páirtnéir Sibhialta díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil.

Tairseacha CFC le haghaidh oidhreachtaí nó bronntanas

 

Grúpa A

Grúpa B

Grúpa C

Ar an 9 Deireadh Fómhair 2019, nó dá éis

€335,000

€32,500

€16,250

10 Deireadh Fómhair 2018 – 08 Deireadh Fómhair 2019

€320,000

€32,500

€16,250

12 Deireadh Fómhair 2016 – 09 Deireadh Fómhair 2018

€310,000

€32,500

€16,250

14 Deireadh Fómhair 2015 – 11 Deireadh Fómhair 2016

€280,000

€30,150

€15,075

6 Nollaig 2012 – 13 Deireadh Fómhair 2015

€225,000

€30,150

€15,075

7 Nollaig 2011 – 5 Nollaig 2012

€250,000

€33,500

€16,750

Ar aghaidh: Tairseacha stairiúla CFC