Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don CFC

Tairseacha CFC

Ní caithfear cáin a íoc ar bhronntanas nó ar oidhreacht má tá a luach faoi ghrúpthairseach áirithe. Braitheann an tairseach a úsáideann tú ar do ghaol leis an duine a thug an bronntanas nó an oidhreacht duit. Ní mór cáin a íoc ar aon luach atá fágtha os cionn an tairsí sin.

Tá trí ghrúpthairseach ann atá i bhfeidhm ó mhí na Samhna 2011:

Grúpa A

Mac nó iníon leis an duine atá ag tabhairt an bhronntanais nó na hoidhreachta (an diúscróir).

Grúpa B

Tuismitheoir, deartháir, deirfiúr, neacht, nia, seantuismitheoir, garpháiste, dírshinsear nó dírshliochtach an diúscróra.

Grúpa C

Daoine a bhfuil caidreamh acu leis an diúscróir agus nach bhfuil clúdaithe cheana féin i nGrúpaí A nó B.

Tairseacha CFC le haghaidh oidhreachtaí nó bronntanas
 Grúpa AGrúpa BGrúpa C
Ar an 9 Deireadh Fómhair 2019 nó dá éis €335,000 €32,500 €16,250
10 Deireadh Fómhair 2018 - 08 Deireadh Fómhair 2019 €320,000 €32,500 €16,250
12 Deireadh Fómhair 2016 - 09 Deireadh Fómhair 2018 €310,000 €32,500 €16,250
14 Deireadh Fómhair 2015 - 11 Deireadh Fómhair 2016 €280,000 €30,150 €15,075
06 Nollaig 2012 - 13 Deireadh Fómhair 2015 €225,000 €30,150 €15,075
07 Nollaig 2011 - 05 Nollaig 2012 €250,000 €33,500 €16,750

Ar aghaidh: Tairseacha stairiúla CFC