Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don CFC

Dátaí tábhachtacha le haghaidh CFC

Dáta an bhronntanais nó na hoidhreachta

Is gnách gurb é dáta an bhronntanais an dáta a fhaightear é. Is gnách gurb é dáta na hoidhreachta dáta báis an duine a fhágann an oidhreacht.

Is leis na dátaí seo a shocraítear na rátaí Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) agus an ghrúpthairseach atá le feidhmiú. Tugtar an diúscróir ar an duine a thugann an bronntanas nó an oidhreacht.

An dáta luachála

Is é an dáta luachála an dáta ar a ndéantar luacháil ar an maoin agus ar na sócmhainní.

Is leis an dáta luachála a shocraítear an uair is gá duit íocaíocht a dhéanamh. Nuair atá an dáta luachála:

  • idir 1 Eanáir agus 31 Lúnasa, is é an spriocdháta d’íocaíocht CFC ná 31 Deireadh Fómhair sa bhliain sin.
  • idir 1 Meán Fómhair agus 31 Nollaig, is é an spriocdháta d’íocaíocht CFC ná 31 Deireadh Fómhair sa bhliain ina dhiaidh.

Féach Dáta luachála agus luach sochar le tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi leis an dáta luachála a chinntiú.

Ar aghaidh: Tairseacha CFC