Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Cén chaoi a ríomhtar CFC?

Déantar na ríomhanna go huathoibríoch nuair a úsáidtear moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimininéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán chánach a thíolacadh.

Braitheann an méid CFC a íocann tú ar bhronntanas nó oidhreacht ar:

  • a luach
  • do ghaol leis an duine a thug duit é
  • chibé an bhfuair tú bronntanais nó oidhreachtaí eile nó nach bhfuair.

Níl ort cáin a íoc ar bhronntanas nó oidhreacht:

  • má tá a luach níos lú ná an tairseach ghrúpa
  • agus
  • ní chuirtear rialacha um chomhiomlánú i bhfeidhm.

Braitheann an tairseach a úsáideann tú ar do ghaol leis an duine a thug an bronntanas nó oidhreacht duit.

Chun an méid CFC is gá duit a íoc a ríomh, ní mór duit do thairseach ghrúpa agus ráta cánach ceart a bheith ar eolas agat. Cinntítear iad seo de réir dáta an bhronntanais nó dáta na hoidhreachta. Beidh ort fios a bheith agat chomh maith cad é luach an tsochair a fuair tú ar dháta na luachála.

Ní gá duit ach cáin a íoc ar luach bronntanais nó oidhreachta os cionn méid an tairseach ghrúpa saor ó cháin. Féadtar an méid incháinithe seo a laghdú trí fhaoisimh agus díolúintí ábhartha.

Ní mór duit aon bhronntanais agus oidhreachtaí faighte roimhe seo faoin tairseach ghrúpa chéanna chun críocha CFC a ríomh a chur leis seo.

Bronntanais a roinnt

Má sheoltar bronntanas ar aghaidh chuig duine i ngrúpa difriúil laistigh de thrí bliana ón uair a fuarthas é glaoitear roinnt bronntanais air seo. Tá tionchar ag roinnt bronntanais ar an tairseach úsáidte.

CFC íoctha ag an diúscróir

Féadfar an duine a thugann an bronntanas nó an oidhreacht duit an cháin a íoc ar do bhronntanas nó oidhreacht roimh ré. Is é an duine seo an ‘diúscróir’. Sa chás seo, méadaíonn méid d’oidhreachta de réir an méid cánach a d’íoc siad.

Déanfar na háirimh go huathoibríoch nuair a úsáideann tú Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán cánach a chur isteach.

Ar aghaidh: Cén chaoi agus cén uair a íocann tú?