Creidmheas Cánach Pearsanta

Tá Creidmheas Cánach Pearsanta dlite duit má tá tú cónaitheach in Éirinn. Braitheann an creidmheas cánach a fhaigheann tú ar cibé acu an bhfuil tú:

  • singil
  • pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta
  • i do bhaintreach nó i do pháirtnéir sibhialta marthanach
  • idirscartha
  • nó 
  • colscartha nó i d’iarpháirtnéir sibhialta.

Creidmheas cánach do dhuine singil

Tá an creidmheas seo dlite duit má tá tú singil, idirscartha, colscartha nó má tá tú i d’iarpháirtnéir sibhialta. Tá sé dlite duit chomh maith más mian leat go ndéanfaí measúnú ort faoin mbonn measúnú ar leithligh nó déileála ar leithligh mar lánúin phósta nó mar pháirtnéireacht shibhialta.

Creidmheas cánach do dhaoine pósta nó páirtnéirí sibhialta

Tá an creidmheas seo dlite duit má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus má bhaineann ceann díobh seo leat:

Creidmheas cánach do bhaintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach

Tá an creidmheas cánach seo dlite duit más baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach thú. Braitheann an méid atá dlite duit ar

  • an uair a fuair do chéile nó páirtnéir bás 
  • agus
  • cé acu an bhfuil leanaí cleithiúnacha agat nó nach bhfuil.

Faightear creidmheas cánach níos airde i mbliain an mhéala. Tá sé ar chóimhéid leis an gcreidmheas do dhaoine pósta nó páirtnéirí sibhialta.

Féadtar an Creidmheas Cánach do Thuismitheoir Baintrí a éileamh ar feadh cúig bliana má tá leanaí cleithiúnacha agat. Tosaíonn sé seo an bhliain tar éis do do chéile nó páirtnéir sibhialta bás a fháil.

Creidmheasanna cánach
Cúinsí pearsanta2024

Duine singil

€1,875

Duine pósta nó páirtnéir sibhialta

€3,750

Baintreach (fir nó mná) nó páirtnéir sibhialta marthanach le leanbh (linbh) cleithiúnach

€1,850

Baintreach (fir nó mná) nó páirtnéir sibhialta marthanach gan leanbh (linbh) cleithiúnach

€2,415

Baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach – bliain an mhéala 

€3,550

Baintreach tuismitheora – an chéad bhliain tar éis an bháis 

€3,600

Tuismitheoir ar baintrí - an dara bliain tar éis bháis  

€3,150

Baintreach tuismitheora – an tríú bliain tar éis an bháis 

€2,700

Baintreach tuismitheora – an ceathrú bliain tar éis an bháis 

€2,250

Baintreach tuismitheora – an cúigiú bliain tar éis an bháis  

€1,800