Difríochtaí idir creidmheasanna, faoisimh agus díolúintí cánach

Creidmheasanna cánach

Laghdaíonn creidmheasanna cánach go díreach an tsuim chánach a íocann tú. Tugtar do chreidmheasanna cánach duit do bhliain iomlán chánach. Tugtar roinnt creidmheasanna cánach go huathoibríoch agus ní mór duit cinn eile a éileamh. Bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar creidmheasanna breise cánach le haghaidh 2021 tríd an nasc ‘Bainistigh do cháin 2021’ a roghnú.

Ní fhéadtar aisíocaíocht a fháil ar aon chreidmheasanna cánach neamhúsáidte, agus ní fhéadfaidh tú iad a aistriú go bliain eile chánach.

Faoiseamh cánach

Laghdaíonn faoisimh chánach go díreach an tsuim cánach a íocann tú. Féadfaidh sé a bheith ina thoradh air seo go bhfaighidh tú aisíocaíocht chánach. Braitheann suim an fhaoisimh a fhaigheann tú ar an ráta cánach a íocann tú.

Má íocann tú cáin ag an ardráta 40%, laghdaítear d’ioncam leis an bhfaoiseamh agus gearrtar cáin 40% ar an iarmhéid. Seachas sin laghdófar é leis an bhfaoiseamh agus gearrtar cáin ar an iarmhéid ag an ráta caighdeánach 20%.

Bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar na faoisimh seo tríd an nasc ‘Bainistigh do cháin 2021’ a roghnú.

Díolúintí ar cháin

Féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar chineálacha áirithe ioncaim a fhaigheann tú. Ní mór duit coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun cáiliú le haghaidh díolúine. Samplaí is ea faoiseamh imeallach agus roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh.