Difríochtaí idir creidmheasanna, faoisimh agus díolúintí cánach

Creidmheasanna cánach

Is iad na creidmheasanna cánach a laghdaíonn go díreach an méid cánach a íocann tú. Tugtar do chreidmheasanna cánach duit ar feadh bliain chánach iomlán. Tugtar roinnt creidmheasanna cánach go huathoibríoch agus ní mór duit cinn eile a éileamh. Úsáid moChúrsaí chun creidmheasanna cánach breise a éileamh don bhliain 2019 agus cliceáil ar ‘Bainistigh do cháin 2019’.

Ní fhéadfaidh tú aisíocaíocht a fháil ar aon chreidmheasanna cánach neamhúsáidte, agus ní fhéadfaidh tú iad a thabhairt anonn isteach i mbliain chánach eile.

Faoisimh chánach

Laghdaíonn faoisimh chánach go díreach an t-ioncam ar a n-íocann tú cáin. Féadfaidh sé go bhfaighidh tú aisíocaíocht ar an gcáin a íocadh mar gheall orthu. Braitheann an méid faoisimh a fhaigheann tú ar an ráta cánach a íocann tú.

Má íocann tú cáin ar an ráta níos airde 40%, laghdaíonn an faoiseamh d’ioncam agus gearrtar cáin ar 40% ar an iarmhéid. Seachas sin, laghdóidh an faoiseamh é agus gearrtar cáin ar an iarmhéid ar an ráta caighdeánach 20%.

Úsáid moChúrsaí chun iarratas a dhéanamh ar na faoisimh in-aisíoctha chánach agus cliceáil ar ‘Bainistigh do cháin 2019’.

Díolúintí cánach

Féadfaidh sé go mbeidh tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar cineálacha ioncam a fhaigheann tú. Ní mór duit coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun cáiliú do dhíolúine. I measc na samplaí, tá faoiseamh imeallach agus roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh.