Cáin ar shochar comhchineáil

Cáin a roinnt thar an mbliain

Ní mór d’fhostaithe Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc leis an Ard-Bhailitheoir i leith sochair comhchineáil. Ní mór an cháin seo a íoc i leith na tréimhse pá inar cuireadh an sochar ar fáil.

Féadfaidh sé go mbeidh cruatan ann don fhostaí má asbhaintear an cháin in aon tréimhse phá amháin. Má tá, féadtar an cháin atá dlite i leith sochar fostaí a roinnt thar roinnt tréimhsí pá sa bhliain. Ní mór fós an tsuim iomlán dlite ÍMAT, ÁSPC agus MSU a íoc leis an Ard-Bhailitheoir sa tréimhse ina dtagann an sochar aníos.

Roinntear luach bliantúil sochair thar na tréimhsí pá ina dtagann an sochar aníos i gcás:

Féadtar ÍMAT, ÁSPC agus MSU a ríomh i leith an tsochair do gach tréimhse phá.

Ar aghaidh: Cáin fostaí á híoc ag fostóir