Míreanna nach gcaitear leo mar phá

Aisíocaíochtaí ranníocaíochtaí pinsin

Tá muirear ginearálta cánach ag an ngnáthráta i gceist, sa chás go n-aisíoctar ranníocaíochtaí pinsin le fostaí le linn a saoil.

Toisc go ngearrtar an muirear ar riarthóir na scéime pinsin, ní mheastar gur pá an fhostaí é an tsuim a aisíoctar.

Ar aghaidh: Rothair a sholáthar do stiúrthóirí agus fostaithe