Cáin ar shochair fostóra

Sochair fostóra incháinithe

Is sochair incháinithe iad na sochair seo a leanas a chuireann d’fhostóir ar fáil:

 • lóistín atá saor ó tháille nó atá faoi fhordheontas nuair nach n-iarrann an post go mbeadh cónaí ort sa lóistín (féach Lóistín saor ó tháille nó faoi fhordheontas)
 • duaiseanna a thugtar duit de bharr scéimeanna moltaí foirne
 • cártaí muirir: d'úsáid phríobháideach as cárta muirir an cuideachta
 • áiseanna cúraim leanaí:
  • curtha ar fáil ag an bhfostóir atá saor in aisce nó fóirdheonaithe
  • curtha ar fáil ag áis neamhspleách, nuair a íocann an fostóir an costas nó a dhéanann an costas a fhóirdheonú
 • carranna cuideachta: le haghaidh úsáide príobháidí den chuid is mó
 • veaineanna cuideachta: le haghaidh úsáide príobháidí den chuid is mó
 • lascainí duit nuair a dhíoltar na hearraí ag costas faoi bhun an chostais don fhostóir
 • ranníocaíochtaí fostóra chuig Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) an fhostaí, faoi réir faoisimh suas le teorainneacha áirithe, ag brath ar aois an fhostaí agus ar mhéid na ranníocaíochta - ní sochar incháinithe é seo a thuilleadh ón 1 Eanáir 2023
 • duaiseanna feidhmíochta eisceachtúla, bíodh siad i bhfoirm airgid tirim, ina ndearbháin nó ina mbronntanais
 • iasachtaí nach ngearrtar ús orthu nó nuair is ráta úis ‘tosaíochta’ atá ann (féach Sochair iasachtaí tosaíochta)
 • dearbháin bhéile (an chéad 19 cent ar gach dearbhán saor ó cháin)
 • préimheanna árachais liachta
 • scaireanna i gcuideachta a thugann an chuideachta duit saor in aisce nó ag praghas lascaine
 • áiseanna spórt agus áineasa:
  • a chuireann an fostóir ar fáil do bhaill áirithe foirne ach ní don fhoireann uile, agus a bhaineann tú tairbhe astu
  • nuair a íocann an fostóir as táillí síntiúis d’áiseanna eile d’fhostaithe áirithe
 • síntiúis le comhlacht gairmiúil nuair nach bhfuil ballraíocht an chomhlachta riachtanach don phost.

Ar aghaidh: Sochair neamh-incháinithe fostóra