Préimheanna árachais liachta

Má íocann tú árachas leighis go díreach le hárachóir ceadaithe, beidh an faoiseamh cánach ar fáil.

Cáilíonn polasaithe árachais leighis i leith:

 • árachas sláinte
 • árachas fiaclóireachta
 • árachas sláinte agus fiaclóireachta in éineacht.

Ní gá duit an faoiseamh cánach a éileamh ó na Coimisinéirí Ioncaim. Tugtar an faoiseamh mar lascaine ar chostas an pholasaí, is cuma cé dó atá an polasaí. Is éard a thugtar air seo ná faoiseamh cánach ag an bhfoinse.

Faoiseamh ar fáil

Braitheann an faoiseamh atá ar fáil ar cé acu an polasaí é le haghaidh duine fásta, nó le haghaidh linbh.

Polasaí do dhuine fásta

Tá faoiseamh ar fáil atá cothrom leis an gceann is lú den mhéid seo:

 • 20% de chostas an pholasaí
 • 20% de €1,000 (cothrom le creidmheas €200).

Polasaí do leanbh

Tá faoiseamh ar fáil atá cothrom leis an gceann is lú den mhéid seo:

 • 20% de chostas an pholasaí
 • 20% de €500 (cothrom le creidmheas €100).

Chun críocha an fhaoisimh seo, is éard is leanbh ann ná aon duine aonair faoi bhun 21 bliain d’aois.

Polasaithe íoctha ag fostóirí (mar shochar comhchineáil)

Féadfaidh sé go n-íocann d’fhostóir árachas leighis d’árachóir ceadaithe ar do shon nó ar son do chuid cleithiúnach mar shochar comhchineáil. Má íocann, bainfidh an méid seo leat:

 • gearrfar cáin ort ar luach comhlán an pholasaí nó na bpolasaithe
 • is gá duit faoiseamh cánach i leith árachas leighis a éileamh ó na Coimisinéirí Ioncaim ar an ábhar nár tugadh ag an bhfoinse é.

Bain úsáid as moChúrsaí chun an creidmheas a éileamh ar d’Fhoirm 12 má íocann d’fhostóir árachas leighis ar do shon nó ar son aon duine de do chuid cleithiúnach. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Faoiseamh Árachais Sláinte’.

Ní mór duit an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil:

 • an dáta a thosaigh an polasaí
 • na daoine atá clúdaithe ar an bpolasaí agus a n-aois
 • briseadh síos ar chostas an pholasaí do gach duine
 • an tsuim a d’íoc d’fhostóir.

Mura n-íocann d’fhostóir ach céatadán de chostas an pholasaí, tá an faoiseamh a fhéadann tú a éileamh uainn teoranta don chéatadán sin. Tá sé seo amhlaidh toisc go mbeidh an lascaine tugtha ar an sciar den pholasaí a íocann tú go díreach tú féin.

Tá liosta d’árachóirí leighis ceadaithe ar fáil ar shuíomh idirlín an Údaráis Árachais Sláinte .