Cáin ar shochair fostóra

An chaoi a ngearrtar cáin ar shochair fostóra

Más fostaí thú agus a thuilleann níos mó ná €1,905 in aghaidh na bliana, ní mór duit cáin a íoc ar na sochair fostóra incháinithe a fhaigheann tú. Ní bhaineann an teorainn ioncaim le stiúrthóir cuideachta.

Cuirtear an chuid is mó de shochair fostóra le do phá agus gearrtar cáin orthu ar an tslí chéanna. Déanann d’fhostóir Cáin Ioncaim (CI), an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) a asbhaint ó luach an tsochair.

Dé ghnáth is ionann luach an tsochair agus an t-uasmhéid den dá rud seo a leanas:

  • costas an fhostóra as an leas a sholáthar
  • luach an leasa, más féidir é a thiontú ina airgead nó i luach an airgid lúide aon íocaíochtaí a dhéanann tú le d’fhostóir as ucht an leasa.

Tá rialacha speisialta ag baint le luachanna leasanna áirithe a oibriú amach.

Ar aghaidh: Sochair fostóra incháinithe