Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Do MSU a ríomh

Más mó d’ioncam ná an teorainn díolúine (€13,000 i 2024), íoctar MSU ar d’ioncam iomlán. Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ríomh an MSU atá dlite san áireamh i do Ráiteas Dliteanais. Féadtar é seo a iarraidh in moChúrsaí.

Léirítear sna samplaí seo an chaoi a ríomhtar MSU trí na rátaí banda MSU a fheidhmiú ar d’ioncam.

Ar aghaidh: MSU idir chéilí, pháirtnéirí sibhialta agus ar íocaíochtaí cothabhála