Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

MSU idir chéilí, pháirtnéirí sibhialta agus ar íocaíochtaí cothabhála

Baineann na rátaí agus tairseacha MSU seo a leanas leatsa agus le do chéile nó le do pháirtí sibhialta ina n-aonar. Tá tairseacha rátaí MSU neamh-inaistrithe idir céilí nó páirtnéirí sibhialta.

Íocaíochtaí cothabhála saorálacha (íocaíochtaí a dhéantar faoi chomhaontú neamhfhoirmiúil)

Más tusa an chéile nó páirtnéir sibhialta:

 • Ag déanamh na n-íocaíochtaí saorálacha cothabhála deonacha, ní fhaigheann tú díolúine ón MSU. Íocann tusa MSU ar méid an ioncam a íocann tú mar cothabháil.
 • a fhaigheann na híocaíochtaí, beidh díolúine agat agus ní íocann tú MSU ar na híocaíochtaí. 

Íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí (iníoctha faoi dhulgas dlíthiúil)

Más tusa an chéile nó páirtnéir sibhialta:

 • Ag déanamh na n-íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí, beidh díolúine ó MSU agat. Ní íocfaidh tú MSU ar an gcuid de d’ioncam a íocann tú mar chothabháil.
 • Cé a fhaigheann an íocaíocht:
  • níl díolúine agat do MSU ar an gcuid den íocaíocht a bhaineann leat féin. Íocfaidh tú MSU ar an gcuid seo den íocaíocht. 
  • Bíodh díolúine agat ar an gcuid de na híocaíochtaí a dhéantar i leith cothabháil leanaí. Ní íocfaidh tú MSU ar an gcuid seo den íocaíocht.

Íocaíochtaí cothabhála idir lánúin scartha atá measúnaithe go comhpháirteach

D’fhéadfá a bheith i do lánúin scartha a ndéantar measúnaithe go comhpháirteach orthu chun críocha Cáin Ioncaim. Más tusa an chéile nó páirtnéir sibhialta:

 • ag déanamh na n-íocaíochtaí cothabhála, ní bhfaighidh tú díolúine ó MSU. Íocann tusa MSU ar méid an ioncam a íocann tú mar cothabháil.
 • a fhaigheann na híocaíochtaí, beidh díolúine agat agus ní íocann tú MSU ar na híocaíochtaí. 

Cén chaoi le díolúine ó MSU a éileamh le haghaidh íocaíochtaí cothabhála

Déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim más mian leat díolúine MSU a éileamh le linn na bliana i leith íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí. Seolfaidh muid ansin litir chuig d'fhostóir ina sonraítear suim an tuarastail a bhfuil díolúine ó MSU.

Cén chaoi le haisíocaíocht MSU a éileamh le haghaidh íocaíochtaí cothabhála

Éiligh aisíocaíochtaí MSU i leith íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí ag deireadh na bliana.

Chun éileamh a dhéanamh, ní mór duit a chur isteach:

 • Tuairisceáin Cánach Ioncaim ar líne (Foirm 12) atá ar fáil faoi Sheirbhísí ÍMAT in MoChúrsaí

Ar aghaidh: Cén chaoi a bhfuil tionchar ag an MSU ar íocaíochtaí iomarcaíochta