Ioncam ó chíos

Féadfaidh tú ioncam a fháil ó mhaoin a ligean ar cíos nó ó fhoinsí eile a cháilíonn mar ioncam ó chíos. Tá na foinsí ioncaim seo incháinithe.

Tugtar tuilleadh sonraí faoi cháin a ghearradh ar ioncam ó chíos in Éirinn agus ar ioncam ó chíos thar lear sa rannán maoine.