Cáin Éigeandála

Cáin éigeandála ar phinsin phríobháideacha a sheachaint

Féadtar pinsean príobháideach a fháil ar na bealaí seo a leanas:

  • íoctha ag d’iarfhostóir
  • trí chuideachta pinsean
  • ó sholáthraí pinsin do chéile nó do pháirtnéara shibhialta éagtha.

Chun asbhaint cánach éigeandála ón bpinsean seo a sheachaint, féadtar:

Nuair a fhaigheann do sholáthraí pinsin an FPCI, féadfaidh siad é a úsáid chun do cháin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a ríomh.

Eiseofar Deimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) chugat freisin. Beidh tú in ann do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Ar aghaidh: Rialacha maidir le Cáin Éigeandála