Do chéad post a thosú

Liúntais ó d'fhostóir

Má fhaigheann tú sochar ó d’fhostóir, mar shampla carr cuideachta nó dearbháin bhéile, cuirtear luach na liúntas sin le do thuillimh. Asbhaintear Cáin Ioncaim (CI), an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) ó do thuillimh ar luach na liúntas sin.