Do chéad post a thosú

Céard ba chóir a dhéanamh

Cláraigh le haghaidh Cáin Ioncaim

Nuair a thosaíonn tú ag obair den chéad uair, ní mór duit thú féin a chlárú chomh luath agus is féidir. Teastaíonn sé seo le go bhféadtar  cáin éigeandála a sheachaint. Ní mór é seo a dhéanamh fiú más post páirtaimseartha nó post sealadach atá ann.

Chun é seo a dhéanamh, ní mór an méid seo a leanas a dhéanamh:

Cláraigh do phost nua

Nuair a fhaigheann tú do phasfhocal do moChúrsaí, beidh tú in ann do phost nua a chlárú. Chun clárú, cliceáil ar an nasc ‘Tabhair sonraí i leith post nó pinsean cothrom le dáta’ in  moChúrsaí. Oibreoimid amach na  creidmheasanna cánach atá tú in ann a éileamh.

Féach ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach

Beidh tú in ann féachaint ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach taobh istigh de dhá lá oibre. Chun féachaint ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach, cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’ in moChúrsaí. Cuirfear cóip fostóra ar fáil do d’fhostóir nua ar a léirítear iomlán do chreidmheasanna cánach iomlán agus do bhandaí ráta. Féadann d’fhostóir ansin na hasbhaintí cearta cánach a dhéanamh ó do phá.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ríomhtar do cháin