Costais bhunráta

Ciallaíonn costais bhunráta na costais a bhaineann ar threalamh a theastaíonn ort chun obair a dhéanamh, má tá fostaíocht agat. D’fhéadfadh go gcuimseodh an trealamh sin uirlisí, éidí agus stáiseanóireacht. 

Féach Liúntais chostas bunráta chun tuilleadh eolais a fháil ar an liúntas seo. 

Chun costais bhunráta a éileamh úsáid: