Costais bhunráta

Is éard is Costais Chothromráta ann ná an costas ar threalamh a theastaíonn uait chun obair a dhéanamh, má tá tú fostaithe. Folaíonn an trealamh seo uirlisí, éidí agus stáiseanóireacht i measc trealamh eile.

Féach Liúntais Costas Cothromráta le haghaidh tuilleadh eolais.

Chun Costais Chothromráta a éileamh sa bhliain reatha:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • roghnaigh ‘Bainistigh do Cháin’
 • cliceáil ar ‘Déan éileamh ar creidmheasanna cánach’
 • roghnaigh 'Do phost' agus cliceáil ar 'Costais Chothromráta'
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Chun Costais Chothromráta a éileamh le haghaidh 2019 agus blianta ina dhiaidh sin:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • iarr Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost-Costais Chothromráta’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Chun Costais Chothromráta a éileamh le haghaidh 2018 agus blianta roimhe sin:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • Ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost-Costais Chothromráta’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Féadtar Costais Chothromráta a éileamh ar an bhFoirm 11 trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).