Modhanna le cáin a ríomh

Bonn Sheachtain 1

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Tugtar an ‘bonn neamhcharnach’ chomh maith ar an mbonn Sheachtain 1, nó an bonn Mhí 1 i gcás fostaithe a íoctar go míosúil.

Gearrtar cáin ar gach lá pá ina aonar, ar leithligh ó sheachtainí roimhe. Ní charntar pá agus creidmheasanna cánach ón 1 Eanáir roimhe.

Cén uair le bonn Sheachtain 1 a úsáid

Baintear úsáid as bonn Sheachtain 1 chun cáin fostaí a ríomh má thugtar treoir ar a FPCI úsáid a bhaint as.

Ar aghaidh: Bonn éigeandála