Modhanna le cáin a ríomh

Rialacha chun cáin a ríomh

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Is é seo an bealach ina ndéantar Cáin Ioncaim d’fhostaí a ríomh más go seachtainiúil a íoctar tú:

  • feidhmigh an gnáthráta canach ar a bpá incháinithe suas go dtí a scoithphointe seachtainiúil
  • gearr an t-ardráta cánach ar iarmhéid an phá incháinithe os cionn a scoithphointe seachtainiúil
  • suimigh an dá shuim le chéile
  • bain uaidh suim a gcreidmheasanna cánach seachtainiúla.

Má íocann tú d’fhostaithe gach coicís nó gach mí, tá na prionsabail chéanna i bhfeidhm.

Tá samplaí ar fáil in Do cháin ioncaim a ríomh ar an gcaoi a n-oibríonn sé seo ó thaobh an fhostaí de. Tugtar míniú ann chomh maith ar chreidmheasanna cánach agus ar scoithphointí cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU).

Is ar a mbonn cánach a bhraitheann suim scoithphointí agus creidmheasanna cánach do chuid fostaithe a fheidhmítear in aon tréimhse phá. Tugtar míniú sna rannáin a leanas ar céard lena aghaidh atá gach bonn agus cén chaoi a mbíonn tionchar acu ar cháin.

Ar aghaidh: Bonn carnach