Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Ní mór duit an próiseas atá leagtha amach in  Fostaithe a thosú agus a scor a leanúint nuair:

  • a fhágann d’fhostaí a post
  • a thógann d’fhostaí sos gairme
  • a fhaigheann fostaí bás le linn dóibh a bheith fostaithe agat.

Ar aghaidh: Nuair a fhágann fostaí d'fhostaíocht