Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Ní mór duit an próiseas atá leagtha amach in  Fostaithe a thosú agus a scor a leanúint nuair:

  • a fhágann d’fhostaí a post
  • a thógann d’fhostaí sos gairme
  • a fhaigheann fostaí bás le linn dóibh a bheith fostaithe agat.

Tabharfar eolas sa rannán seo ar céard is cóir duit a dhéanamh nuair a fhágann fostaí, nuair a théann sé ar scor nó nuair a fhaigheann sé bás.

Mínítear freisin cén chaoi a ngearrtar cáin ar riaráistí pá a dhéanfar le hiarfhostaí.

Ar aghaidh: Nuair a fhágann fostaí d'fhostaíocht