Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Nuair a aistríonn fostaí chuig brainse eile

Féadfaidh sé go n-aistríonn d’fhostaí chuig brainse eile sa chomhlacht céanna. Ní mór dáta scoir a chur ar do thíolacadh párolla don íocaíocht deiridh, má tá feidhm ag an méid seo a leanas uile:

  • Má aistríonn d’fhostaí ó bhrainse amháin go ceann eile.
  • Má chaitear le gach brainse mar bhrainse ann féin, lena uimhir chlárúcháin féin.
  • Má dhéantar tuairisceáin fostóra ar leithligh ó gach ceann de na brainsí.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí i bhfoirm riaráistí le fostaí nach maireann