Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Cáin a ríomh nuair a fhágann fostaí

Ba chóir duit cáin d'fhostaí a ríomh agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) d’fhostaí a ríomh ag an dáta fágála nó báis. Féadtar treoracha a fháil sa rannán Bealaí le cáin a ríomh. Ní mór duit é a dhéanamh cé gur bhaineann an íocaíocht deireannach le tréimshe pá níos giorra ná an gnáththréimhse.

Mar shampla, ba chóir go dtabharfar creidmheasanna cánach míosúil iomlán d’fhostaí a íoctar go míosúil agus scoithphointí i leith cánach agus MSU. Tá sé seo i bhfeidhm sa chás nach bhfuil an íocaíocht ach ar feadh cuid den míosa.

Baineann sé seo chomh maith má tá an fhostaí ar cáin éigeandála ag an dáta fágála.

Ní mór duit aisíocaíocht a dhéanamh ar aon ró-íocaíocht cánach sa gnáthbhealach.

Ní mór go bhfuil aon iarmhéid pá le bheith íoctha don fhostaí tar éis fágála a áiríonn ar an tíolacadh deiridh párolla. Mura bhfuil an iarmhéid sin ríomhtha ag dáta fágála, déan tagairt don rannán ‘Íocaíochtaí déanta tar éis imeacht d’fhostaí’.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí a rinneadh tar éis do d'fhostaí imeacht