Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Íocaíochtaí i bhfoirm riaráistí le fostaí nach maireann

Má fhaigheann d’fhostaí bás, ba chóir duit aon riaráistí pá a bheidh dlíte dóibh, más eol iad, a áireamh ar an tíolacadh deiridh párolla.

Íocaíochtaí i bhfoirm riaráistí le hionadaithe pearsanta

Féadfaidh sé go ndéanann tú íocaíocht le hionadaí pearsanta duine éagtha tar éis duit dáta scoir a chur isteach ar an tíolacadh párolla. Má dhéanann, ní mór an méid seo a leanas a dhéanamh: