Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Ní mór duit eolas párolla a thuairisciú chuig na Coimisinéirí Ioncaim ag an am a íocann tú d’fhostaithe. Tá muid ag obair go dlúth leis na soláthraithe bogearraí párolla le cinntiú go gcuirfidh a bpacáistí bogearraí ar chumas fostóirí a riachtanais tuairiscithe a chomhlíonadh.

Mura mbaineann tú úsáid as pacáiste párolla, féadfaidh tú in ann na socruithe nua tuairiscithe a chomhlíonadh ach úsáid a bhaint as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Tugtar léargas ar na céimeanna atá i gceist chun do párolla a thuairisciú i bhfíor-am.

Ar aghaidh: Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI)