Creidmheasanna Fíor-Ama

Fógra gur próiseáladh éileamh

Tar éis d’éileamh a phróiseáil, cuirfear Deimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) leasaithe don bhliain reatha ar fáil duit. Tógfar léárgas ar an DCC seo ar an bhfaoiseamh a bheidh ag dul duit dá thoradh an éilimh. 

Gheobhaidh tú fógra ríomhphoist chun é seo a dheimhniú.

Cuirfear Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) leasaithe ar fáil do d’fhostóir. Leis seo, féadtar coigeartú cuí a dhéanamh tríd an bpárolla.