Cianobair ón mbaile

Léargas ginearálta

Is éard atá i gceist leis an gcianobair ná nuair a iarrtar ort obair sa bhaile:

  • ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha
  • cuid den am agus ag do ghnáthionad oibre an chuid eile den am.

Baineann an méid seo a leanas leis an gcianobair:

  • obair a dhéanamh ar feadh tréimhsí suntasacha taobh amuigh de do ghnáthionad oibre
  • logáil isteach ó chian ar ríomhaire oibre
  • ríomhphoist, sonraí nó comhaid a sheoladh nó a fháil ó chian
  • smaointe, táirgí agus seirbhísí a fhorbairt ó chian.

Ní bhaineann na socruithe sa rannán seo ach leis an gcianobair amháin. Ní bhaineann siad leat nuair a thugann tú obair abhaile leat taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre

Iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh

Má tá Faoiseamh Cianoibre á éileamh agat, is gá duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú. Is gá duit é seo a dhéanamh le d’admhálacha agus billí a chuir tú isteach ar an Rianaire Admhálacha in moChúrsaí a phróiseáil.

Míneoidh an físeán gairid seo an chaoi le hadmhálacha a uaslódáil:

Ar aghaidh: Liúntas íoctha ag d'fhostóir leat