Cianobair ón mbaile

An chaoi a ríomhtar costais incheadaithe cianoibrithe

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ach amháin i leith na laethanta a d’oibrigh tú ón mbaile mar chianoibrí. Ní fhéadtar an méid seo a leanas a chur san áireamh:

 • deireadh seachtaine nó laethanta saoire phoiblí nach raibh gá ort obair
 • laethanta a tógadh mar shaoire bhliantúil
 • agus
 • laethanta a thug tú obair abhaile leat taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Costas roinnte idir breis agus duine amháin

Má roinntear an costas idir beirt nó níos mó, féadtar é a chionroinnt bunaithe ar an tsuim a d’íoc gach duine.

Ríomh le haghaidh 2022 agus blianta ina dhiaidh

Ríomhtar d’fhaoiseamh trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle ((A x B) ÷ C - D) x 30%, sa chás go bhfuil:

 • (A) do bhillí fóntais incheadaithe le haghaidh leictreachais, téamh agus leathanbhanda.
 • (B) líon na laethanta cianoibre atá agat.
 • (C) líon na laethanta sa bhliain mheasúnaithe ábhartha.
 • (D) aon liúntas cianoibre a aisíocann d’fhostóir.

Tugtar an faoiseamh ag do ráta cánach is airde.

Ríomh le haghaidh 2020 agus 2021

Chun do chostais cianoibrithe leictreachais agus téimh a ríomh:

 1. Méadaigh do bhillí fóntais incheadaithe faoi líon na laethanta cianoibrithe.
 2. Roinn ar 365 (nuair atá faoiseamh le haghaidh 2020 á ríomh, roinn ar 366).
 3. Méadaigh faoi 10% (0.1).

Chun do chostas cianoibrithe leathanbhanda a ríomh:

 1. Méadaigh do bhille faoi líon na laethanta cianoibrithe.
 2. Roinn ar 365 (nuair atá faoiseamh le haghaidh 2020 á ríomh, roinn ar 366).
 3. Méadaigh faoi 30% (0.3).

Tabhair do d'aire

Ríomhfaidh an Tuairisceán Cánach Ioncaim an faoiseamh nuair a chuirtear sonraí cuí do 2020 agus do na blianta ina dhiaidh sin isteach.

Ar aghaidh: An chaoi le Faoiseamh Cianoibre a éileamh