Cianobair ón mbaile

An chaoi le Faoiseamh Cianoibre a éileamh

Tá an chaoi a n-éilíonn tú an faoiseamh éagsúil, ag brath ar an mbliain chánach.

Faoiseamh Cianoibre a éileamh le haghaidh 2022 agus blianta ina dhiaidh sin

Ó 2022 ar aghaidh, féadtar an faoiseamh cánach a éileamh le linn na bliana nó tar éis dheireadh na bliana. Chun tacú le d'éileamh, ní mór duit admhálacha agus íomhánna de do bhillí fóntais a uaslódáil. Ní mór go mbeadh gach íomhá an admhála soiléir, inléite agus go léiríonn sé suim an bhille a íocadh.

An faoiseamh a éileamh don bhliain reatha

Féadtar an faoiseamh don bhliain reatha a éileamh i bhfíor-am trí admhálacha agus íomhánna de do bhillí fóntais a uaslódáil. Féadtar é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an Rianaire Admhálacha sa chárta 'Seirbhísí ÍMAT' i moChúrsaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an bhfaoiseamh a éileamh i rith na bliana, féach Cén chaoi le héileamh ar Chreidmheas Fíor-ama a dhéanamh.

An faoiseamh a éileamh tar éis dheireadh na bliana

Chun an faoiseamh a éileamh tar éis dheireadh na bliana:

  1. Sínigh isteach ar moChúrsaí.
  2. Ar an gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’, roghnaigh ‘déan athbreithniú ar do cháin’.
  3. Roghnaigh an Bhliain Chánach Ioncaim 2023 agus roghnaigh ‘tíolaic’.
  4. I ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh an cluaisín ‘Do phost’ agus ansin roghnaigh ‘Faoiseamh Cianoibre’.

Féadtar do Thuairisceán Cánach Ioncaim do 2023 a chomhlánú ón 1 Eanáir 2024.

Éileamh ar Fhaoiseamh Cianoibre le haghaidh 2020 agus 2021

Chun an faoiseamh a éileamh do 2020 agus 2021 ní mór duit do Thuairisceán Cánach/Thuairisceáin Chánach Ioncaim a chomhlánú.

Chun an faoiseamh a éileamh:

  1. Sínigh isteach ar moChúrsaí.
  2. Ar an gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’, roghnaigh ‘déan athbreithniú ar do cháin 2020-2023’.
  3. Roghnaigh an Bhliain Chánach Ioncaim agus roghnaigh ‘tíolaic’.
  4. I ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh an cluaisín ‘Do phost’ agus ansin roghnaigh ‘Faoiseamh Cianoibre’.

Chun an faoiseamh a éileamh do 2020 agus 2021, féadtar admhálacha agus íomhánna de do bhillí fóntais a uaslódáil. Féadtar é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an Rianaire Admhálacha sa chárta 'Seirbhísí ÍMAT' i moChúrsaí. Ní mór go mbeadh gach íomhá an admhála soiléir, inléite agus go léiríonn sé suim an bhille a íocadh.

Le haghaidh 2020 agus 2021, níl sé éigeantach admhálacha a uaslódáil, ach cinnteoidh sé nach gá duit an admháil bhunaidh a choinneáil. Chomh maith leis sin, beidh suim na mbillí a d’íoc agus a uaslódáil tú ar fáil i do Thuairisceán Cánach Ioncaim.

Tabhair do d’aire

Mura n-uaslódáiltear admhálacha ná mbillí, ba chóir duit na bunchóipeanna a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana.

Míneoidh an físeán gairid seo an chaoi le héileamh a dhéanamh le haghaidh 2020 agus 2021:

Ar aghaidh: Ríomhairí agus trealamh breise arna sholáthar ag an bhfostóir