Costais sláinte

Costais chothaithe bhreise le haghaidh céiliach agus diaibéiteach

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith táirgí áirithe bia má tá riachtanais shonracha chothaithe agat, mar gheall ar riocht sláinte.

Baineann sé seo leat má tá an méid seo a leanas fíor i do chás-sa:

  • más céiliach thú agus más gá duit bianna saor ó ghlútan a cheannach a rinneadh go sonrach le bheith saor ó ghlútan
  • más diaibéiteach thú agus más gá duit táirgí diaibéiteacha a cheannach má mholann do dhochtúir duit go n-áireofá iad seo i do réim bia.

Má tá riachtanais speisialta réime bia agat, ní mór litir a chur ar fáil ó do dhochtúir ina sonraítear an méid seo.

Ní mór duit admhálacha a choinneáil maidir leis an mbia saor ó ghlútan nó na táirgí diaibéitis a n-éilíonn tú faoiseamh ina leith. Féadfaidh na hadmhálacha sin a bheith ó ollmhargaí, siopaí earraí sláinte agus siopaí eile den chineál sin.

Féadtar na hadmhálacha a stóráil ar sheirbhís Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim i moChúrsaí. Féach an leathanach ‘Cén chaoi a ndéantar éileamh i leith costais sláinte?’ le haghaidh tuilleadh eolais.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Chun faoiseamh cánach a éileamh i leith costais chothaithe bhreise, ní mór duit an tsuim a chur san áireamh le do chostais sláinte.

Chun do chostais sláinte a éileamh, ní mór duit d’fhoirm tuairisceáin cánach a chomhlánú. Tugtar míniú air seo ar an leathanach ‘Cén chaoi a ndéantar éileamh i leith costais sláinte?’.

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith táirgí áirithe bia má tá riachtanais shonracha chothaithe agat, mar gheall ar riocht sláinte mar a ndéantar cur síos orthu thuas. Chun faoiseamh cánach a éileamh i leith costais chothaithe shonracha bhreise, ní mór duit an tsuim a chur san áireamh le do chostais sláinte. 

Ar aghaidh: Costais cúram sláinte bhreise do leanbh