Costais sláinte

Costais chothaithe bhreise le haghaidh céiliach agus diaibéiteach

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith táirgí áirithe bia má tá riachtanais chothaithe shonracha agat, mar gheall ar riocht sláinte.

Tá feidhm aige seo i do chás-sa, má bhaineann an méid seo leat:

  • más céiliach thú agus más gá duit bianna saor ó ghlútan a cheannach a dhéantar go sonrach saor ó ghlútan
  • más diaibéiteach thú agus más gá duit táirgí diaibéiteacha a cheannach má mholann do dhochtúir duit go n-áireofá iad sin i do réim bhia.

Má tá riachtanais speisialta chothaithe agat ní mór duit litir a fháil ó do dhochtúir á lua sin.

Ní mór duit admhálacha a choinneáil don bhia saor ó ghlútan nó do tháirgí diaibéiteacha a bhféadtar faoiseamh a éileamh ina leith. Féadfaidh na hadmhálacha sin a bheith ó ollmhargaí, siopaí earraí sláinte agus siopaí eile den sórt sin.

Féadtar na hadmhálacha a stóráil ar an Rianaire Admhálacha ar RevApp.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Chun faoiseamh cánach a éileamh ar costais chothaithe bhreise, ní mór duit an tsuim a chur san áireamh le do chostais sláinte.

Chun do chostais sláinte a éileamh, ní mór duit d’fhoirm tuairisceán cánach a chomhlánú. Mínítear é seo sa leathanach 'Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?'.

Ar aghaidh: Costais cúram sláinte bhreise do leanbh