Costais sláinte

Costais breise le haghaidh othar duáin

Féadann othair duán faoiseamh a éileamh, anuas ar ghnáthchostais sláinte.

Othair scagdhealaithe in ospidéil

Má déanann tú taisteal rialta le haghaidh cóireáil scagdhealaithe, féadtar faoiseamh a éileamh i leith na gcostas taistil chuig an ospidéal agus ar ais arís. Níl aon teorainn ar líon na dturas a bhféadtar éileamh a dhéanamh ina leith.

Faoiseamh i leith taisteal i gcarr príobháideach
BlianaRáta in aghaidh an mhíleRáta in aghaidh an chiliméadair

2023

€0.39

€0.24

2022

(1 Eanáir-31 Lúnasa)

(1 Meán Fomhair-31 Nollaig)

 

€0.29

€0.39

 

€0.18

€0.24

2021

€0.29

€0.18

2020

€0.29

€0.18

Othair scagdhealaithe sa bhaile

Má úsáideann tú inneall scagdhealaithe sa bhaile, féadfar faoiseamh ar ráta comhréidh a éileamh i leith an mhéid seo:

  • leictreachas
  • níochán
  • éadaí cosanta
  • costais fóin.
Faoiseamh ar ráta comhréidh i leith scagdhealú sa bhaile
BlianaLeictreachasNíochán agus éadaí cosantaFón
2023 €4,425 €2,305 €370
2022 €3,260 €2,170 €350
2021 €2,190 €2,012 €325
2020 €2,035 €1,965 €315

Scagdhealú Peireatóinéim Siúil Ainsealach

Má thugtar cóireáil duit sa bhaile, gan scagdhealú, féadtar faoiseamh ar ráta comhréidh a éileamh i leith costais leictreachais agus fóin.

Faoiseamh ar ráta comhréidh i leith CAPD
BlianaLeictreachasNíochán agus éadaí cosantaTeileafón
2023 €3,495 €2,305 €370
2022 €2,574 €2,170 €350
2021 €1,730 €2,012 €325
2020 €1,610 €1,965 €315

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Chun faoiseamh cánach a éileamh ar chostais bhreise le haghaidh othar duán, ní mór an tsuim a chur san áireamh le do chostais sláinte.

Chun do chostais sláinte a éileamh, ní mór duit d’fhoirm tuairisceán cánach a chomhlánú. Mínítear é seo sa leathanach “Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?”

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar éileamh i leith costais sláinte?