Costais sláinte

Costais breise le haghaidh othar duáin

Féadann othair duán faoiseamh a éileamh, anuas ar ghnáthchostais sláinte.

Othair scagdhealaithe in ospidéil

Má déanann tú taisteal rialta le haghaidh cóireáil scagdhealaithe, féadtar faoiseamh a éileamh i leith na gcostas taistil chuig an ospidéal agus ar ais arís. Níl aon teorainn ar líon na dturas a bhféadtar éileamh a dhéanamh ina leith.

Faoiseamh i leith taisteal i gcarr príobháideach
BlianaRáta in aghaidh an mhíleRáta in aghaidh an chiliméadair
2019

€0.29

€0.18

2018

€0.29

€0.18

2017

€0.29

€0.18

2016

€0.27

€0.17

2015

€0.27

€0.17

Othair scagdhealaithe sa bhaile

Má úsáideann tú inneall scagdhealaithe sa bhaile, féadfar faoiseamh ar ráta comhréidh a éileamh i leith an mhéid seo:

  • leictreachas
  • níochán
  • éadaí cosanta
  • costais fóin.
Faoiseamh ar ráta comhréidh i leith scagdhealú sa bhaile
BlianaLeictreachasNíochán agus éadaí cosantaFón
2019 €2,035 €1,965 €315
2018 €1,900 €1,945 €310
2017 €1,790 €1,935 €305
2016 €1,835 €1,925 €305
2015 €1,905 €1,925 €305

Scagdhealú Peireatóinéim Siúil Ainsealach

Má thugtar cóireáil duit sa bhaile, gan scagdhealú, féadtar faoiseamh ar ráta comhréidh a éileamh i leith costais leictreachais agus fóin.

Faoiseamh ar ráta comhréidh i leith CAPD
BlianaLeictreachasTeileafón
2019 €1,610 €315
2018 €1,505 €310
2017 €1,415 €305 
2016 €1,505 €305
2015 €1,505  €305 

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Chun faoiseamh cánach a éileamh ar chostais bhreise le haghaidh othar duán, ní mór an tsuim a chur san áireamh le do chostais sláinte.

Chun do chostais sláinte a éileamh, ní mór duit d’fhoirm tuairisceán cánach a chomhlánú. Mínítear é seo sa leathanach “Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?”

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?