Creidmheas d'Ioncam Tuillte

Tá an Creidmheas i leith Ioncam Tuillte ar fáil ó 1 Eanáir 2016. Ceadaítear é i leith an phá a thuilleann tú. Is creidmheas ar leithligh é ón gCreidmheas Cánach Fostaí sa chaoi is go bhféadann lucht féinfhostaithe é a éileamh chomh maith.

Samplaí d’ioncam atá incháilithe don chreidmheas i leith ioncam tuillte ná:

 • ioncam trádála (Cás I agus II)
 • agus
 • pá a thuilleann stiúrthóirí dilseánaigh.

Níl an creidmheas ar fáil le cur i gcoinne d’ioncaim éighníomhaigh ná d’ioncaim infheistíochta, amhail:

 • ioncam ó chíos
 • ioncam ó ús ar thaiscí.

An creidmheas atá ar fáil ná an méid is lú den mhéid seo a leanas:

 • €1,775
 • 20% de d’ioncam tuillte incháilithe.

Chun na rátaí le haghaidh blianta roimhe seo a fheiceáil, féach na Cairteacha rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.

Féadfaidh sé go bhfuil ioncam agat a cháilíonn don Chreidmheas Cánach Fostaí agus don Chreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte Má tá, ní fhéadann comhluach na gcreidmheasanna seo a bheith níos mó ná uasluach an Chreidmheasa Cánach Fostaí.

Ní fhéadtar an creidmheas seo a aistriú chuig do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Éileamh a dhéanamh i leith na bliana reatha:

 • Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 • Cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 • roghnaigh ‘Déan éileamh ar chreidmheasanna cánach’.

Éileamh a dhéanamh do bhliain roimhe seo:

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2019-2022’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 • Iarr Ráiteas Dliteanais.
 • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.
 • Ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Do phost’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.
 • Comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Tabhair do d'aire:

Beidh an Creidmheas i leith Ioncam Tuillte ar fáil duit le héileamh má tá tú cláraithe mar:
- stiúrthóir dílseánaigh
- céile nó páirtnéir sibhialta stiúrthóra dílseánaigh
- leanbh stiúrthóra dílseánaigh
- duine atá ag fáil brabús trádála nó ioncam eachtrach eile.

Samplaí

Sampla 1

Is stiúrthóir neamhdhilseánaigh é Seosamh agus tuilleann sé €50,000 sa bhliain. Is é seo an t-aon fhoinse ioncaim atá aige.

Ós rud é go bhfuil faoiseamh ar an ioncam tuillte de bhun an Chreidmheasa Cánach Fostaí (ÍMAT), níl an Creidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte ar fáil.

Sampla 2

Tá pinsean ÍMAT €5,000 ag Bairbre agus ioncam Chás I de €2,000 le haghaidh 2023. Cé na creidmheasanna a bhfuil sí i dteideal a fháil?

Creidmheas Cánach Fostaí (ÍMAT) 

€5,000 x 20% = €1,000

Creidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte

€2,000 x 20% = €400

Is fiú €1,400 na creidmheasanna cánach le chéile, atá níos lú ná an Creidmheas Cánach Fostaí. Dá réir sin, níl aon srian ar an gCreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte.

Sampla 3

Tá Karen agus Seán faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh.  

Tá ioncam Chás I €50,000 ag Karen in 2023 agus is í an chéile inmheasúnaithe. Tá ioncam Chás II €2,500 ag Seán don tréimhse chéanna.

Tá Karen i dteideal dhá Chreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte, agus ríomhtar mar seo é:

Ioncam Karen: €50,000 x 20% = €10,000
An tUas-Chreidmheas Cánach i leith Ioncaim Tuillte atá ar fáil = €1,775

Ioncam Sheáin €2,500 x 20% = €500.

Is iad na Creidmheasanna Cánach i leith Ioncaim Tuillte le chéile atá ar fáil faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh do 2022 ná €2,200 (€1,775 + €500).