Creidmheas Cánach Aoise

Féadtar an Creidmheas Cánach Aoise bliantúil a éileamh sna cásanna seo:

Ríomhtar an Creidmheas Cánach Aoise mar seo a leanas:

StádasSuim an Chreidmheasa

Singil, baintreach (fir nó mná), páirtnéir sibhialta marthanach nó measúnú mar duine singil

€245

Measúnú comhpháirteach nó measúnú ar leithligh

€490

Deonaítear an Creidmheas Cánach Aoise go huathoibríoch sa bhliain a iompaíonn tú (nó do chéile nó páirtnéir sibhialta) 65 bliain d’aois.

Féadtar an creidmheas a éileamh trí moChúrsaí. Féadfaidh sé nach léiríonn do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) an Creidmheas Cánach Aoise. Mura léirítear, féadfaidh sé go mbeidh ort do dháta breithe a chur ar fáil mura bhfuil sé ar do thaifead cheana féin.