Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

Measúnú ar leithligh

Má tá tú faoin mbonn measúnaithe ar leithligh, is mar dhaoine singile a ghearrtar cáin ort agus ar do chéile nó páirtnéir sibhialta i rith na bliana.

Roinntear na creidmheasanna cánach seo a leanas, má tá siad éilithe agaibh, go cothrom eadraibh:

Creidmheasanna cánach, faoisimh agus banda ráta a chionroinnt

Féadtar aon chreidmheasanna cánach, faoisimh agus banda ráta neamhúsáidte a aistriú idir an dá chéile nó páirtnéir sibhialta. Tá sé seo mar an gcéanna leis an mbonn cóimheasúnaithe. Mar gheall air seo, ní fhéadtar an méid seo a leanas a aistriú:

Tá teorainn ar an méid den bhanda ráta neamhúsáidte a fhéadtar a éileamh. Ní fhéadann sé a bheith níos mó ná an banda ráta caighdeánach atá ar fáil do lánúin faoin mbonn cóimheasúnaithe.

Tugtar ‘measúnú ar leithligh laistigh de chóimheasúnú’ chomh maith ar mheasúnú ar leithligh.

Féadann sibh beirt tuairisceán singil a chomhlánú, nó féadann duine agaibh tuairisceán cóimheasúnaithe a chomhlánú. Ní mór an t-ioncam, na creidmheasanna agus na faoisimh don bheirt agaibh a bheith san áireamh i dtuairisceán cóimheasúnaithe.

Tabhair do d’aire

Ní fhéadtar an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile agus an banda ráta méadaithe a éileamh in éineacht. Ba chóir cibé acu is tairbhiúla duit a éileamh bunaithe ar do chúinsí pearsanta féin.

An chaoi le measúnú ar leithligh a iarraidh

Féadann tú féin nó do chéile nó páirtnéir sibhialta measúnú ar leithligh a iarraidh.

Féadann tú do stádas sibhialta a thabhairt cothrom le dáta agus measúnú ar leithligh a iarraidh trí ‘Bainistigh Mo Thaifead’ nó ‘Mo Phróifíl’ in  moChúrsaí. Féadtar aon doiciméid tacaíochta a uaslódáil freisin. Is gá do do chéile an t-iarratas a dheimhniú trí shíniú isteach ar moChúrsaí agus an stádas a thabhairt cothrom le dáta a dheimhniú. De rogha air sin, féadtar d’iarratas a dhéanamh trí scríobh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní mór an t-iarratas a bheith déanta idir 1 Deireadh Fómhair sa bhliain roimhe agus 31 Márta sa bhliain ina bhfuil tú ag iarraidh an bonn measúnaithe ar leithligh a chur i bhfeidhm. Mar shampla, chun go mbeifí faoin mbonn measúnaithe ar leithligh in 2023, ní mór an t-éileamh a bheith déanta idir 1 Deireadh Fómhair 2022 agus 31 Márta 2023.

Nuair a iarrann tú measúnú ar leithligh, ní fhéadtar é a shiardhátú agus leanann sé ar aghaidh go dtí go n-iarrann tú é a athrú. Ní mór gurb é an céile nó páirtnéir sibhialta a rinne an t-iarratas an duine a tharraingíonn siar é.

Ar aghaidh: Déileáil ar leithligh