Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

Measúnú ar leithligh

Má tá tú faoin mbonn measúnaithe ar leithligh, is mar dhaoine singile a ghearrtar cáin ort agus ar do chéile nó páirtnéir sibhialta i rith na bliana.

Roinntear na creidmheasanna cánach seo a leanas, má tá siad éilithe agaibh, go cothrom eadraibh:

Creidmheasanna cánach, faoisimh agus bandaí ráta a chionroinnt

Féadtar aon chreidmheasanna cánach, faoisimh agus banda ráta neamhúsáidte a aistriú idir an dá chéile nó páirtnéir sibhialta. Tá sé seo mar an gcéanna leis an mbonn cóimheasúnaithe. Mar gheall air seo, ní fhéadtar an méid seo a leanas a aistriú:

Tá teorainn ar an méid den bhanda ráta neamhúsáidte a fhéadtar a éileamh. Ní fhéadann sé a bheith níos mó ná an banda ráta caighdeánach atá ar fáil do lánúin faoin mbonn cóimheasúnaithe.

Féadfar ‘measúnú ar leithligh laistigh de chóimheasúnú’ a thabhairt ar mheasúnú ar leithligh chomh maith.

Féadann sibh beirt tuairisceán singil a chomhlánú, nó féadann duine agaibh tuairisceán cóimheasúnaithe a chomhlánú. Ní mór an t-ioncam, na creidmheasanna agus na faoisimh don bheirt agaibh a bheith san áireamh i dtuairisceán cóimheasúnaithe.

Tabhair do d’aire

Ní fhéadtar an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile agus an banda ráta méadaithe a éileamh in éineacht. Ba chóir cibé acu is tairbhiúla duit a éileamh bunaithe ar do chúinsí pearsanta féin.

An chaoi le measúnú ar leithligh a iarraidh

Féadann tú féin, nó do chéile nó páirtnéir sibhialta, measúnú ar leithligh a iarraidh.

Féadann tú do stádas sibhialta a thabhairt cothrom le dáta agus measúnú ar leithligh a iarraidh trí ‘Bainistigh Mo Thaifead’ nó ‘Mo Phróifíl’ in  moChúrsaí. Féadtar aon doiciméid tacaíochta a uaslódáil freisin. Is gá do do chéile an t-iarratas a dheimhniú trí shíniú isteach ar moChúrsaí agus an stádas a thabhairt cothrom le dáta a dheimhniú. De rogha air sin, féadtar d’iarratas a dhéanamh trí scríobh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní mór an t-iarratas a bheith déanta idir 1 Deireadh Fómhair sa bhliain roimhe agus 31 Márta sa bhliain ina bhfuil tú ag iarraidh an bonn measúnaithe ar leithligh a chur i bhfeidhm. Mar shampla, chun go mbeifí faoin mbonn measúnaithe ar leithligh in 2023, ní mór an t-éileamh a bheith déanta idir 1 Deireadh Fómhair 2022 agus 31 Márta 2023.

Nuair a iarrann tú measúnú ar leithligh, ní fhéadtar é a shiardhátú agus leanann sé ar aghaidh go dtí go n-iarrann tú é a athrú. Ní mór gurb é an céile nó páirtnéir sibhialta a rinne an t-iarratas an duine a tharraingíonn siar é.

Ar aghaidh: Déileáil ar leithligh