Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

Tionchar ar chreidmheasanna, faoisimh agus tairseacha

Nuair a phósann tú nó nuair a dhéanann tú páirtnéireacht shibhialta, féadfaidh sé go n-athróidh se d’fhaoisimh, creidmheasanna agus tairseacha. Beidh tionchar i gceist chomh maith ag an gcaoi a roghnaíonn tú go ndéanfaí measúnú ort.

Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile

Féadtar an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh má chomhlíonann tú na coinníollacha agus má tá tú ar bhonn cóimheasúnaithe nó ar bhonn measúnaithe ar leithligh.

Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag éileamh an Chreidmheasa Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS). Má phósann tú ar 2 Eanáir nó dá éis sa bhliain ina bhfuil tú ag éileamh, ní tharraingeofar siar é. Leanfaidh tú den CCCLDS a éileamh don chuid eile den bhliain.

Tarraingítear an CCCLDS siar ansin le haghaidh blianta amach anseo. Níl sé ar fáil do dhaoine aonair atá pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta.

Costais sláinte

Féadtar costais sláinte a éileamh a d'íoc tú féin, do chéile nó do pháirtnéir sibhialta.

Creidmheas Cánach Aoise

Má tá an bheirt agaibh ar bhonn cóimheasúnaithe nó ar bhonn measúnaithe ar leithligh, féadann sibh beirt an Creidmheas Cánach Aoise a éileamh má tá duine agaibh 65 nó níos sine. Tá sibh beirt i dteideal an creidmheasa in ainneoin nach bhfuil ach duine agaibh 65 nó níos sine.

Má dhéantar measúnú ort ar bhonn déileála ar leithligh, ní mór don bheirt agaibh a bheith 65 chun an Creidmheas Cánach Aoise iomlán atá ar fáil do lánúineacha a éileamh.

Díolúintí agus faoiseamh imeallach

Má tá tusa nó do pháirtnéir 65 bliana d’aois nó níos sine agus má tá bhur n-ioncam iomlán níos lú ná an teorainn díolúine ní íocfaidh tú aon cháin ioncaim. Má théann d’ioncam de bheagán thar an teorainn díolúine, féadfaidh tú faoiseamh imeallach a éileamh. Ní fhéadtar é a éileamh má ghearrtar cáin ort ar bhonn déileála ar leithligh.

Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Baineann na tairseacha MSU leatsa agus le do chéile nó páirtnéir sibhialta mar dhaoine aonair. Ní fhéadtar tairseacha a thabhairt le chéile ná a aistriú má bhíonn duine agaibh faoi na tairseacha agus an duine eile os a gcionn.

Ar aghaidh: Sócmhainní agus maoin a aistriú idir céilí agus páirtnéirí sibhialta