Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

Cánachas tar éis pósta nó clárúchán páirtnéireachta sibhialta

An chéad bhliain den phósadh nó den pháirtnéireacht shibhialta

Leanfar de cháin a ghearradh oraibh mar bheirt duine aonair sa chéad bhliain.

Féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht a fháil. Cáileoidh tú má íocann tú níos mó cánach don bhliain mar bheirt duine singil, ná dá mbeifeá faoi mbonn cóimheasúnaithe. Má tá aisíocaíocht dlite duit, ní thabharfar é ach amháin ó dháta an phósta nó ó dháta chlárú na páirtnéireachta sibhialta.

Féadtar an aisíocaíocht i leith na difríochta a éileamh tar éis 31 Nollaig den bhliain sin. Íoctar aisíocaíochtaí le gach duine i gcomhréir leis an méid cánach a d’íoc sibh.

Más mian leat athbhreithniú a dhéanamh ar bhliain do phósta nó clárú na páirtnéireachta sibhialta, úsáid moChúrsaí agus cuir iarratas isteach trí m’Fhiosruithe.

Sampla

Phós Tomás agus Máire ar 10 Iúil 2023. Leantar le cáin a ghearradh orthu mar dhaoine singile le haghaidh 2023.

Mar dhaoine singile íocann siad iomlán de €10,640 i gcáin ioncaim don bhliain. D’íoc Tomás €9,140 agus d’íoc Máire €1,500.

Dá mbeadh siad faoin mbonn cóimheasúnaithe, d’íocfadh siad €8,840.

An difríocht idir an dá mhéid ná €1,800.

Toisc go raibh siad pósta ar feadh sé mhí den bhliain, tá aisíocaíocht €900 ar fáil (€1,800 x 6/12).

Cánachas sna blianta tar éis pósadh nó clárú na páirtnéireachta sibhialta

Tá trí rogha ar fáil chun do cháin féin agus cáin do chéile nó páirtnéara sibhialta a ríomh. Is iad na roghanna seo ná:

  • cóimheasúnú
  • measúnú ar leithligh
  • déileáil ar leithligh.

Féadtar an rogha is oiriúnaí daoibh mar lánúin a roghnú.

Ar aghaidh: Measúnú comhpháirteach