Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

An chaoi a n-imríonn cónaitheacht do pháirtnéara tionchar ar an gcáin a íocann tú

Má tá tú cónaitheach in Éirinn, ach mura bhfuil do chéile nó páirtnéir sibhialta, gearrfar cáin ort mar dhuine singil. Féadtar an méid seo a leanas a éileamh:

Féadfaidh sé go bhfuil an bheirt agaibh neamhchónaitheach, ach go bhfuil ioncam Éireannach ag duine amháin agaibh agus cáin Éireannach á híoc ag an duine sin (oibrí trasteorann, mar shampla). Gearrfar cáin ar d’ioncam ar an mbealach céanna amhail mura mbeadh ach páirtnéir amháin cónaitheach. Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann creidmheasanna cánach iomlána nó i bpáirt a éileamh, ag brath ar na rialacha i leith Creidmheasanna cánach do dhaoine neamhchónaitheacha.

Faoiseamh ar fáil do chéile nó páirtnéir sibhialta cónaitheach

Mura bhfuil aon ioncam ag do chéile nó páirtnéir sibhialta neamhchónaitheach, féadfaidh tú an méid seo a leanas a éileamh:

Tugtar ‘faoiseamh um chomhiomlánú’ air seo. Féadtar faoiseamh um chomhiomlánú a éileamh tar éis dheireadh na bliana cánach. Déantar an t-éileamh trí thuairisceán ioncaim a thíolacadh ina n-áirítear dearbhú i leith ioncam do chéile nó páirtnéara shibhialta.

Tá ioncam ag céile nó páirtnéir sibhialta neamhchónaitheach

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann cuid den fhaoiseamh a éileamh má tá ioncam ag do chéile nó páirtnéir sibhialta neamhchónaitheach.

Féadfaidh sé go bhfuil an cháin atá tú dlite le híoc mar dhuine aonair níos mó ná dá ngearrfar cáin ort faoi mheasúnú comhpháirteach. Más ea, féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh.

Tá an chuid den fhaoiseamh a fhaigheann tú bunaithe ar sciar d’ioncaim Éireannaigh de d’ioncam iomlán.

Ar aghaidh: Tionchar ar chreidmheasanna, faoisimh agus tairseacha