Pósadh agus páirtnéireachtaí sibhialta

Sócmhainní agus maoin a aistriú idir céilí agus páirtnéirí sibhialta

Má tá tú i do chónaí le do chéile nó páirtnéir sibhialta agus má aistríonn tú sócmhainn chucu, ní bheidh ort Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a íoc. Ní bheidh ar do pháirtnéir Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar an aistriú toisc go gcaitear leis mar bhronntanas.