Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID)

Aisíocaíochtaí le haghaidh cónaitheoirí

Ní fhéadann daoine eisiata aisíocaíocht CID a éileamh. Feach ‘Díolúintí le haghaidh cónaitheoirí’ le haghaidh tuilleadh eolais.

Ba chóir do scéimeanna pinsin atá cónaitheach in Éirinn a n-éilimh aisíocaíochta CID a sheoladh chuig Rannóg na gCorparáidí Móra.

Ba chóir do charthanais atá cónaitheach in Éirinn a n-éilimh aisíocaíochta CID a sheoladh chuig an Aonad Cánach Iarchoimeádta ar Dhíbhinní.

Ar aghaidh: Díolúintí le haghaidh neamhchónaitheoirí