Eolas faoi staitisticí na gCoimisinéirí Ioncaim

Staitisticí oifigiúla

Tá Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann um Staitisticí Oifigiúla sínithe ag na Coimisinéirí Ioncaim. 

Is é príomhchuspóir an Chóid Chleachtais ná:

  • feabhas a chur le muinín agus iontaoibh i Staitisticí Oifigiúla arna dtáirgeadh agus arna scaipeadh ag comhlachtaí poiblí
  • a neamhspleáchas, a gcaighdeán agus a bhfreagracht a neartú
  • agus
  • caighdeán na Staitisticí Oifigiúla a fheabhsú.

Tá sraith próiseas i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim le cinntiú go bhfuil:

  • neamhspleáchas
  • tapúlacht
  • inrochtaineacht
  • rúndacht
  • agus
  • caighdeán

ag croílár an tsoláthair ar staitisticí oifigiúla.

Chun é seo a sholáthar, cloíonn Na Coimisinéirí Ioncaim leis na caighdeáin, nósanna imeachta, próisis agus amlínte caílíochta a aontaíodh leis an ISSCoP, agus foilsíodh na doiciméid seo a leanas ina leith:

Sceideal Nuashonruithe bliantúla Staitisticí na gCoimisinéirí Ioncaim

Déanfar an doiciméad seo a thabhairt suas chun dáta uair sa mhí, le léiriú a dhéanamh ar an gcaoi ar éirigh leis na Coimisinéirí Ioncaim cloí leis an sceideal.

Ar aghaidh: Sonraí oscailte