Eolas faoi staitisticí na gCoimisinéirí Ioncaim

Rialú Nochta Staitisticí

Tá an rúndacht lárnach i gcaidreamh na gCoimisinéirí Ioncaim lena gcustaiméirí.

Aithníonn muid freisin, áfach, an luach ar réimse leathan léargas staitistiúil ar riaradh cánacha a sholáthar. 

Tá achoimre sa doiciméad Rialú Nochta Staitisticí na gCoimisinéirí Ioncaim ar an gcur chuige atá againn a chinntiú go mbaintear cothromaíocht amach idir;

  • an pobal a chur ar an eolas
  • agus
  • rúndacht na gcáiníocóirí a chosaint.

Ar aghaidh: Nuachtlitir staidrimh