Bearna phá idir na hinscní

Séard is bearna phá idir na hinscní ann ná an difríocht i meánphá in aghaidh na huaire na bhfear agus na mban ar fud fhórsa saothair. Éilíonn an Gender Pay Gap Information Act 2021 ar eagraíochtaí tuairisc a thabhairt ar a ndifríocht pá in aghaidh na huaire thar raon méadrachtaí. Iarrtar ar eagraíochtaí ina bhfuil os cionn 250 fostaí tuairisc a thabhairt ar a ndifríocht pá idir na hinscní den chéad uair in 2022.

Féadtar teacht ar thuairiscí na gCoimisinéirí Ioncaim faoi seo go dtí seo thíos: