An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

  1. Léargas ginearálta
  2. Oifigigh ainmnithe

Léargas ginearálta

Cuireann an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 Clár Brústocaireachta ar líne ar fáil don phobal. Cuireann an Clár Brústocaireachta eolas ar fáil maidir le haitheantas na ndaoine a dhéanann cumarsáid le hoifigigh ainmnithe phoiblí i dtaca le:

  • beartais shonracha
  • ábhair reachtaíochta
  • agus
  • cinntí féideartha. 

Treoir

Tá ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin faoin reachtaíocht treoir agus faisnéis a eisiúint agus tuiscint ar an reachtaíocht a chur chun cinn.  Tá treoir foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin, i gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil d’Oifigigh Ainmnithe Poiblí

Tá tuilleadh eolais i dtaca leis an reachtaíocht, chomh maith le tuilleadh treorach ar an Acht, ar fáil ar an suíomh idirlín um Brústocaireacht a Rialáil. Féadfar tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin ag info@lobbying.ie nó ag (01) 639 5722.

Ar aghaidh: Oifigigh ainmnithe