Athúsáid faisnéise de chuid na hearnála poiblí

Is faoi chóipcheart Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim atá an fhaisnéis uile atá le feiceáil ar ár suíomh idirlín, seachas má léirítear a mhalairt.

Cloíonn Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le Rialacháin maidir hathúsáid faisnéise de chuid na hearnála poiblí. Molaimid go n-athúsáidfí an fhaisnéis a chuirimid ar fáil. Féadfaidh tú an fhaisnéis ar an suíomh seo a athúsáid saor in aisce in aon fhormáid.

San áireamh faoi athúsáid tá cóipeáil, mionathrú, foilsiú, aistriú, oiriúnú, dáileadh nó úsáid ar bith eile as an bhfaisnéis in aon mheán, mód nó formáid chun aon chríche dleathaí.

Téarmaí athúsáide

Tá athúsáid faoi réir téarmaí Ceadúnas Faisnéise de chuid na hEarnála Poiblí (PSI) ceadúnas a chloíonn le caighdeán an Cheadúnais Shannta Creative Commons (CC-BY 4.0 Idirnáisiúnta). Faoin gceadúnas PSI, ní mór d’úsáideoirí faisnéise de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim foinse na Faisnéise a admháil tríd an ráiteas admhála seo a leanas a chur san áireamh ann:

  • ‘Cuirtear an fhaisnéis ar fáil le caoinchead ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons 4.0 Idirnáisiúnta (CC BY 4.0)’

agus, nuair is féidir, nasc a sholáthar chuig an gceadúnas.

Má táthar ag baint úsáide as Faisnéis ó roinnt soláthraithe Faisnéise agus nuair nach praiticiúil il-tagairtí a dhéanamh don táirge nó feidhm, ní mór d’úsáideoirí an ráiteas admhála seo a leanas a úsáid:

  • ‘Tá Faisnéis san áireamh anseo de chuid na hEarnála Poiblí in Éirinn faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons 4.0 Idirnáisiúnta (CC BY 4.0)’.

Níl Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim faoi dhliteanas aon chaillteanais nó dliteanais a bhaineann leis an bhfaisnéis a athúsáid agus ní dheimníonn na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an fhaisnéis suas chun dáta nó saor ó earráidí. Ní thugann Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim údarás d’aon úsáideoirí cearta eisiacha a bheith acu an fhaisnéis a athúsáid.

Faisnéis

Is nós leis na Coimisinéirí Ioncaim faoi láthair faisnéis a chur ar fáil go rialta don phobal i dtaca lena gcuid feidhmeanna, gníomhaíochtaí agus scéimeanna. Leanfar le faisnéis den chineál seo a chur ar fáil gan an riachtanas an tAcht um Shaoráil Faisnéise a úsáid. Faoin Acht seo, tá an fhaisnéis seo a chuirtear ar fáil go rialta san áireamh in Alt 8 (Samhail de Scéim Foilseacháin).

Le tuilleadh eolais a fháil ar an bhfaisnéis a choinníonn Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim a athúsáid, déan teagmháil le:

Teagmhálacha: Catherine Kelly, Eamonn O'Brien

Seoladh:
Na Coimisinéirí Ioncaim
An Brainse Cumarsáide
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 F342.

Ríomhphost: webmaster@revenue.ie.