Eolas COVID-19 i leith CBL agus Custaim

Bearta sealadacha Cáin Bhreisluacha (CBL) a bhaineann le COVID-19

Tugadh bearta sealadacha CBL isteach mar fhreagra ar COVID-19, lena n-áirítear:

  • an ráta nialasach CBL a chur i bhfeidhm ar bhunús maidir le vacsaíní COVID-19 agus trealamh tástála a sholáthar
  • an ráta nialasach CBL a chur i bhfeidhm ar an méid seo a leanas a sholáthar chuig Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ospidéil agus suíomhanna cúraim sláinte eile:
    • trealamh cosanta pearsanta
    • fearas míochaine sonraithe le húsáid i gcóireáil othar le COVID-19
  • an cánachas CBL a bhaineann le cóiríocht éigeandála a sholáthar agus tabhartais d’earraí agus béilí saor in aisce.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil in Temporary VAT measures relating to Covid-19.

Faoiseamh ó CBL agus Dleacht Custam le haghaidh earraí a iompórtáiltear chun aghaidh a thabhairt ar COVID-19

Níl aon fhaoiseamh ó CBL agus Dleacht Custam le haghaidh earraí a iompórtáiltear chun aghaidh a thabhairt ar COVID-19 ann feasta. Scoireadh an faoiseamh ar an 30 Meitheamh 2022.

Táirgí cógaisíochta agus leigheas a iompórtáil

Tabharfar ‘bealach glas’ na gCustam do tháirgí agus do chógais chógaisíochta le go ligfear iompórtáil agus soláthar a dhéanamh gan bhriseadh.

Stórasú Fiachais

Féadfaidh tú tuilleadh eolais ar an gcaoi a féadtar CBL neamhíoctha áirithe ‘páirceáilte’ sa rannán Stórasú Fiachais.