Cén chaoi le clárú ar an CLÚTI

Féadfaidh iontaobhaithe (nó a ngníomhairí, a gcomhairleoirí nó a bhfostaithe) clárú ar an tairseach ‘Feidhmeanna Chlár na nIontaobhais’ ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Féadfaidh tíolaiceoirí aonair nach bhfuil uimhir cláraithe cánach gnó acu clárú ar moChúrsaí.

Tá tuilleadh eolais faoi céard nach mór a thíolacadh do CLUTI sa rannán ar Cén fhaisnéis atá ag teastáil don CLÚTI. 

Riachtanas chun clárú le haghaidh ROS

Ní mór don iontaobhas clárú ar ROS má bhaineann aon cheann díobh seo a leanas le húinéir thairbhiúil an iontaobhais:

Ní mór don iontaobhas a bheith cláraithe ar ROS chun doiciméid fíoraithe a uaslódáil a éascú.

Ní mór d'iontaobhais ar gá dóibh clárú le haghaidh ROS TAIN CLÚTI a fháil chun an próiseas clárúcháin a thosú.

Gníomhairí agus comhairleoirí

Ní mór do ghníomhairí nó do chomhairleoirí atá ag gníomhú i gcáil ionadaíoch Foirm um nasc TAIN do CLÚTI a thíolacadh ar ROS.

Tabhair do d'aire

Iarrfar an Nasc le TAIN ag tráth an chlárúcháin ar ROS. Ní gá duit an fhoirm seo a thíolacadh roimh an bpróiseas clárúcháin.

Ní mór do ghníomhairí nó do chomhairleoirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS uimhir TAIN le haghaidh Clár Iontaobhais a fháil roimh chlárú ar ROS. Chun TAIN don Chlár Iontaobhais a fháil ní mór duit Foirm Iarratais TAIN do CLÚTI a chomhlánú.

Spriocdhátaí chun faisnéis a thíolacadh ar CLÚTI

Ba chóir gur chláraigh iontaobhais a bunaíodh suas leis an 23 Aibreán 2021 agus an lá sin san áireamh leis an CLÚTI faoin 23 Deireadh Fómhair 2021.

Ní mór iontaobhais a bhunaítear tar éis an 23 Aibreán 2021 a thíolacadh laistigh de 6 mhí tar éis a mbunaithe.

Tabhair do d'aire

Aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim go bhféadfaidh sé go bhfuil fíordheacrachtaí ag roinnt iontaobhaí a gcuid sonraí a chlarú faoin dáta seo.

Sa chás go tréan iarracht déanta clárú ar an gclár, meabhraítear d’iontaobhaithe go bhfuil sé ar a gcumas a gcuid sonraí a chlárú tar éis an 23 Deireadh Fómhair. Ní mheasfar gur loiceadh cloí leis an riachtanas chun clárú ar an gclár, ar an gcoinníoll go ndéanann iontaobhaithe a gclárúchán a chomhlánú i dtréimhse réasúnta.