Modhanna íocaíochta

Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha máil

Más mian leat cur isteach ar údarú um íocaíocht iarchurtha máil, ba chóir duit na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú:

Ba chóir do do bhanc nó comhlacht árachais na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú, de réir mar is gá:

Féadtar ligean do do ghníomhaire imréitigh custam d’údarú um íocaíocht iarchurtha a úsáid ar do shon. Más mian leat é seo a dhéanamh, ba chóir duit an  t-údarú do ghníomhaire imréitigh Custam a chomhlánú chomh maith.

Ba chóir duit na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig an Aonad Cuntasaíochta ríomh-Chustaim.

Ar aghaidh: Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha CCF